Salgsbetingelser


Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester for RYDD Reolsystem AS gjennom www.storeaway.no til forbruker. Salgsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Vi leverer kun i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

1. Parter

Selger er RYDD Reolsystem AS , Borgundfjordveien 58, 6017 Ålesund. Selskapet er registrert i Brønnøysund-registeret med foretaksnummer 985 191 093 MVA, telefon: 70 17 60 00, e-post: post@storeaway.no Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

Når du bestiller/handler i vår nettbutikk, består kjøpeprosessen av følgende punkter:
-Se på utvalget og orienter deg om produkter
-Velg produkter og legg i handlekurv ved å klikke på "Kjøp" knappen
-Gå til handlekurven
-Fyll inn kundeopplysninger
-Kontroll og bekreftelse av bestillingen
-Mottak av ordrebekreftelse

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. RYDD Reolsystem AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når RYDD Reolsystem AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

RYDD Reolsystem AS jobber hele tiden å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi legger stor vekt på å ha et bredt spekter av produkter i butikken, noe som gjør at vi i travle perioder kan gå tom for enkeltprodukter som ligger ute som tilgjengelige i nettbutikken. Vi vil da informere deg spesielt om dette fører til at leveransen forsinkes ut over normal leveringstid. Vi forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet ikke er tilgjengelig hos oss. I slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Vi tilbyr fri frakt på ordrer på våre nettsider.

6. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom betaling med betalingskort/ kredittkort.Faktura eller kredittkjøp innvilges kun etter vurdering og som regel bare til næringsvirksomheter og institusjoner. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 15 dager etter at varen en sendt. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12,75 % per år.

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer ved forsendelse av Servicepakke med Posten. RYDD Reolsystem AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9 Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje og manualer sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

11. Personopplysninger

RYDD Reolsystem AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor RYDD Reolsystem AS også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
-du har samtykket i utleveringen, eller
-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
-i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via epost.

Se personvern.rydd.no

12. Salgspant

RYDD Reolsystem AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.